Hur du kommunicerar på ett effektivt sätt med dina kunder

Copy handlar inte om dig det handlar om din kund.

Alltså ska du skriva för din kund, inte för dig själv eller ditt företag.

Skriv för dina kunder inte för dig själv

Om företaget AB skriver: “Vi erbjuder ett enkelt och tidsbesparande koncept som höjer sig över konkurrensen gällande tidsrapportering för personal” så skriver de detta för sin egen skull och inte för sina kunders skull.

Hade de skrivit utifrån sina kunders perspektiv hade de snarare skrivit något i stil med: “Vårt tidsrapporteringssystem hjälper dig att spara tid och det blir enklare för dig att arbeta med löner och löneutbetalningar på din arbetsplats”.

Det handlar om kunden inte om dig eller ditt företag.

Att ni är störst, bäst och vackrast är för all del roligt för er men det gör inte kundens liv bättre på något sätt.

Använd enkla ord som alla förstår

Att använda stora, svåra och komplicerade ord kanske får dig att känna att du minsann är en intelligent person men om kunden inte förstår vad du menar känner kunden sig dum och kommer mest troligt inte att handla av dig.

Av samma anledning bör du, så långt som det är möjligt, undvika tekniska termer. Skriv enkelt så dina kunder förstår och vill läsa det du skriver.

Du imponerar inte på någon annan än dig själv när du skriver avancerat eller använder svåra ord.

Skriv korta meningar och korta stycken

Ett långt stycke med text är jobbigare att läsa än ett kort stycke.

Samma sak gäller för meningar.

Försök att aldrig ha mer än max 5 meningar per stycke och helst inte mer än 2–3 meningar.

Om du kan få sagt det du vill säga med 10 ord är det bättre än om du säger det med 20 ord.

Slösa inte med kundens tid och kom ihåg att kunden har begränsat med tid för dig och det är fler än du som skriver saker för att få kundens uppmärksamhet.

Var specifik och undvik vaga påståenden

Om du skriver “vi har Sveriges nöjdaste kunder” är det ett vagt påstående jämfört med om du skriver “vi har 257 000 nöjda kunder i Sverige”. Försök att vara så specifik du kan i det du skriver, det ökar din trovärdighet i kundens ögon.

Ingen gillar (eller litar på) generella och svepande påståenden.