Hur Google bedömer texter

Google använder bland annat NLP för att förstå texter på webben.

 

Läs mer om vad NLP är och varför det är viktigt nedan.

NLP – Hur Google bedömer texter på webben

Vad är NLP?

NLP eller natural language processing handlar om mjukvara som kan analysera och förstå text.

Google arbetar mycket med NLP och försöker hela tiden utveckla sina program (algoritmer) för att bättre förstå vad en hemsida handlar om och huruvida hemsidan är värd att visa upp i sökresultatet.

 

NLP - Natural language processing
Bild från Majestic

Att förstå innehållet i en text och avgöra om det som står där är korrekt kan vara nog så svårt för människor men det är ännu svårare för datorer att göra detta.

Det är därför inte speciellt konstigt att Google lägger ner väldigt mycket pengar på att utveckla NLP. Att utveckla programvara för NLP är extremt komplicerat, det kräver specialistkunskaper inom många områden och att man arbetar tvärvetenskapligt för att bygga denna typ av programvara.

Och allt som är komplicerat och kräver specialistkunskaper har en tendens till att kosta en hel del…

Som tur är för Google så är de ett synnerligen lönsamt företag.

Under 2019 gjorde Alphabet (Googles moderbolag) en vinst på 34,34 miljarder dollar och det är ju onekligen ganska mycket pengar:

Alphabets vinst 2019

Googles programvara för NLP arbetar med fem huvudområden.

Denna del av texten går ner lite mer på djupet och förklarar vad Googles programvara gör och är du inte intresserad av detta så kan du hoppa över denna del.

Vad är det då Googles programvara gör?
Jo, den arbetar med följande fem saker:

  • Syntaxanalys
  • Sentimentanalys
  • Entitetsanalys
  • Entitet- och sentimentanalys
  • Textklassificering

 

Syntaxanalysen

Syntaxanalysen bryter ner en text i dess grammatiska beståndsdelar, verb, substantiv, adjektiv med mera och arbetar med syntaktiska strukturer i meningar. Syntaxanalysen ger Google en förståelse för vad en text innehåller.

 

Sentimentanalysen

Sentimentanalysen arbetar med att förstå känslorna bakom texten eller hur den som skrivit texten känner. Sentimentanalysen försöker förstå huruvida en mening är positiv, negativ eller neutral. Sentimentanalysen är extra viktig för Googles möjligheter att förstå exempelvis recensioner.

 

Entitetsanalysen

Entitetsanalysen arbetar med att förstå entiteter och vad de är för något, exempelvis att Stellan Skarsgård är en skådespelare.

Om Google stöter på en text där det står ”Stellan Skarsgård spelade rollen som Jim Whitlock i filmen Deep blue sea från 1999” kan Google plocka ut följande information:

Stellan Skarsgård – Skådespelare

Jim Whitlock – Fiktiv karaktär

Deep blue sea – Film

1999 – År

1999 – Nummer

Entitetsanalysen försöker också utröna vilka entiteter som är viktigast för texten ifråga.

 

Entitet- och sentimentanalys

Entitet- och sentimentanalysen är en kombination av respektive analys. Denna analys ger Google möjlighet att förstå både vilka entiteter som finns med i en text samt hur den som har skrivit texten känner inför det som står i texten. Är skribenten positiv, negativ eller neutral till det som står i texten.

 

Textklassificering

Textklassificering handlar om att ta informationen i en text och kategorisera texten i olika grupper.

Om vi tar Samsungs nya telefon Galaxy S21 som exempel så skulle textklassificeringsanalysen kunna komma fram till följande klassificering:

Samsung Galaxy S21 – Datorer & Elektronik/Kommunikation/Telefon

 

Hur påverkar NLP dina möjligheter att synas online?

För det första vill jag börja med att slå fast att Google inte använder NLP för det svenska sökresultatet.

Ännu.

Men de kommer att göra det, var så säker.

Google använder sig idag fullt ut av NLP på engelska och använder delar av NLP på de stora världsspråken och vad det lider så kommer de att implementera NLP på alla språk.

Så om din hemsida har bra synlighet idag kan jag inte göra annat än att gratulera dig. Detta betyder dock inte att din hemsida kommer att ha samma fina synlighet framgent.

Den dagen Google fullt ut implementerar NLP för det svenska sökresultatet är det bäst att texterna på din hemsida är bra och innehåller rätt information för annars kommer du få se din hemsida synas sämre och sämre.

Även fast NLP inte är igång i Sverige ännu så förstår Google texter mycket, mycket bättre idag än för bara 5-10 år sedan.

Och Google blir bara bättre och bättre på det.

Detta ställer naturligtvis höga krav på texterna som finns på din hemsida.

Texterna på din hemsida bör naturligtvis vara fria från stavfel men det räcker inte enbart med att du har koll på grammatiken. Dina texter bör också vara hjälpsamma, innehålla korrekt information, vara skrivna på ett enkelt och tydligt sätt samt gärna innehålla en åsikt eller känsla.

Detta är lika viktigt för dina besökare som det är för sökmotorn.

Att synas bra online är nämligen enbart det första steget till att öka din försäljning. När du väl har fått en besökare till din hemsida måste besökaren tycka att det som står där är lätt att ta till sig och att det innehåller vettig och trovärdig information.

För att lyckas med detta behöver du fokusera på webbcopy som fungerar.

Kontakt

Är det något du funderar på?

Skicka då ett mail eller kontakta mig via LinkedIn.

Skicka ett meddelande

9 + 5 =